fine art

Pohled Medusy

Pohled Medúsy Pohled Medúsy (soubor Antika) 2021 Medusa byla jediná smrtelná z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kéty. Robert Graves překládá její jméno jako Lstivá. Její smrtelný pohled proměnil každého, kdo se jí odvážil postavit, v...

Atlas

Atlas Atlas (soubor Antika) 2021 V řecké mytologii je Atlas titán, který na své šíji drží nebeskou klenbu - jako trest za to, že vedl vzpouru proti bohům. Byl synem titána Íapeta a Klymené (dcera titána Ókeana). Jeho bratry byli Prométheus, Epimétheus a Menoitios....

Platón

Platón Platón (soubor Antika) 2020 Platón (řecky Πλάτων, latinsky Plato, 427 př. n. l. – 347 př. n. l.) byl řecký filosof, pedagog a matematik. Jméno Platón je pouze obecně rozšířený pseudonym tohoto filosofa, jeho původní jméno bylo Aristoklés, syn Aristóna a Periktiony. „Ve srovnání s bohy...

Medusa

Medusa Medusa (soubor Antika) 2020 Medusa byla jediná smrtelná z trojice Gorgon, obludných dcer boha Forkýna a jeho manželky Kéty. Robert Graves překládá její jméno jako Lstivá. S hady místo vlasů - kdo na ni pohlédl, zkameněl. Zabil ji rek...

Discobolos

Discobolos Discobolos (soubor Antika) 2021 Diskobolos starořeckého sochaře Myróna je jedna z nejznámějších antických soch. Jde o akt atletického mladého muže s diskem v ruce, znázorněného v okamžiku napětí a soustředění těsně před hodem. Zřejmě představuje buď vítěze v hodu...

Prométheus

Prométheus Prométheus (soubor Antika) 2021 Prométheus (řecky Προμηθέας) je podle řecké mytologie Titán, syn Titána Íapeta a titánky Themis nebo podle některých zdrojů Klymené, stvořitel člověka, kterému přinesl oheň, za což byl potrestán bohem Diem. "Ve srovnání s bohy není...

Pallas Athéna

Pallas Athéna Pallas Athéna (soubor Antika) 2021   Pallas Athéna je v řecké mytologii neteř nejvyššího boha Dia. Jde o bohyni moudrosti, války a strategie, ochránkyni statečnosti, práva, spravedlnosti a umění. „Ve srovnání s bohy není lidské pokolení krásné“. Platon...

Afrodita

Afrodita (soubor Antika) 2021 Afrodíté (starořecky Ἀφροδίτη, v češtině též Afrodita) je starověká řecká bohyně lásky, sexuality, plodnosti a krásy; vedle tohoto nejrozšířenějšího pojetí však může nabývat i zcela odlišných, nezřídka i nevyzpytatelných rysů. Jako jedna z nejvýznamnějších bohyní patří mezi dvanáct...
Copyright (2021) Zuzana Fajmonová